VERIFY Agency of Sweden och Mazars i Kroatien inleder partnerskap

Share:

admin

admin

Med det nya EU-direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, kommer hållbart företagande att sättas i centrum i alla medlemsländer och granskningen av sanningshalten i företagens hållbarhetspåståenden kommer att öka. Detta är också grunden till det nya partnerskapet mellan VERIFY Agency och Mazars i Kroatien.

Det nya EU-direktivet, som börjar gälla nästa år, innebär mer omfattande krav på företags hållbarhetsrapportering samt verifiering av hållbarhetsarbete.
– Att tidigt anamma ett transparent och verifierbart hållbarhetsarbete innebär en enklare övergång när EU-direktivet väl sätts i bruk, säger Eva Vati, vd och grundare på VERIFY Agency of Sweden.

Stärker varumärket och konkurrenskraften

VERIFY Agency of Sweden är ackrediterad av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan, för att verifiera företags påståenden, inklusive hållbarhetsrapporter. Verifieringsprogrammet bygger på den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000 och FN:s globala hållbarhetsmål. Sverige är det första landet i världen som erbjuder denna möjlighet.
– Verifiering av ett företags hållbarhetsarbete av en ackrediterad tredje part är ett bra sätt att stärka varumärket och höja konkurrenskraften. Det är därför Mazars i Kroatien valt att samarbeta med VERIFY Agency, säger Vali Marszalek, ESG Director på Mazars i Kroatien och ansvarig för att tillhandahålla hållbarhetstjänster till Mazars kunder i Adriatiska-regionen; Kroatien, Slovenien, Serbien och Bosnien och Hercegovina.

Vali Marszalek, ESG Director på Mazars i Kroatien.


Utökar tjänsterna i regionen

Mazars är ett internationellt revisions-, skatte- och rådgivningsföretag. De finns i över 95 länder och kombinerar sina färdigheter och expertis med både ett globalt perspektiv och lokal kunskap för att ge kunderna ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning, finansiell rådgivning, företagsrådgivning och hållbarhet.
– Tillsammans med VERIFY Agency kan vi nu även erbjuda företag i denna region möjlighet att verifiera sitt hållbarhetsarbete och därmed säkerställa transparens. Genom denna process kommer de också att få vägledning i sitt hållbarhetsarbete, tillägger Vali Marszalek.

Certifierade auditörer

Som en certifierad Impact Auditor kommer Vali Marszalek att genomföra verifieringar i Kroatien och Adriatiska-regionen inom ramarna för detta partnerskap. Verifieringarna kommer att utfärdas av VERIFY Agency of Sweden.
– Att vara en certifierad Impact Auditor är ett krav för att arbeta som auditör kopplad till VERIFY Agency. Det innebär att auditören har genomfört vårt certifieringsprogram, för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på utförandet gentemot kunden, förklarar Eva Vati.
I takt med att kraven på verifiering ökar kommer behovet av auditörer att öka.

I linje med internationell strategi
VERIFY Agency of Sweden är ett dotterbolag till VATI of Sweden, som har som ambition att växa internationellt genom hubbar och partnerskap runt om i världen. Syftet är att erbjuda verifiering av företags hållbarhetsarbete, utbildningar inom hållbarhet samt företagsrådgivning.
– Vårt partnerskap med Mazars i Kroatien är i linje med vår internationella expansionsstrategi och vår mission som är att förena människor, företag och samhällen i en ömsesidig strävan att skapa en bättre värld genom att göra goda affärer, säger Eva Vati, VD och grundare av både VATI of Sweden och VERIFY Agency of Sweden.

Eva Vati, vd och grundare på VERIFY Agency of Sweden och VATI of Sweden

 

OM VERIFY AGENCY OF SWEDEN
Grundades: 2021
Var först i världen med att bli ackrediterade för att verifiera företags påståenden enligt ISO17029.
Vår mission är att verifiera organisationers hållbarhetsarbete och därigenom stärka deras positiva påverkan för en bättre värld.
www.verifyagency.com

 

OM VATI OF SWEDEN
Grundades: 2019
VATI erbjuder utbildningar inom hållbart företagande; Kundanpassade workshops och seminarier; Ett brett utbud av konsulttjänster där vi på ett effektivt och agilt sätt hjälper företag att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi
www.vatiofsweden.com

 

OM MAZARS
Grundades: 2013
Mazars är ett ledande internationellt revisions-, skatte- och rådgivningsföretag som strävar efter att bygga den ekonomiska grunden för en rättvis och välmående värld. Mazars arbetar som ett integrerat team som genom expertis, skala och kulturell förståelse levererar exceptionella och skräddarsydda tjänster inom revision, redovisning, skatt, finansiell rådgivning, företagsrådgivning och hållbarhet.

Mazars grundades i Europa och finns i över 95 länder och territorier, med mer än 47 000 yrkesverksamma dedikerade till att hjälpa kunder att få ut det mesta av affärsmöjligheter och arbeta med förtroende.
https://eng.mazars.hr/

 

Mazars i Kroatien
Stäng meny