Datum

16 maj 2024

Tid

9:00 am - 12:00 pm

6 Steg till en hållbar affärsstrategi – workshop i tre delar

Workshopserie i tre delar:16 maj, 28 maj & 18 juni

BOKA HÄR

Välkomna till en workshopserie i tre delar som syftar till att integrera hållbarhet i ett företags affärsstrategi genom 6 konkreta steg. Vi tillämpar hållbarhetsstandarden ISO 26000 som en förberedelse inför nya hållbarhetsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som träder i kraft under 2024.
Resultatet av workshopseriens tre delar är en konkret handlingsplan för hållbarhetsarbetet med fokusmål och KPI:er som styrmedel för verksamheten.

 • DEL I
  Första träffen 16 maj, kl. 9.00-12.00:
 • Genomgång av företagets strategi och verksamhet.
 • Identifiera och komma överens om värdekedja.
 • Identifiera de viktigaste intressenterna.
 • Kartläggning av företagets hållbarhetspåverkan genom ramverket de globala hållbarhetsmålen och ISO 26000.
 • Genomföra intressentanalys.

DEL II
Andra träffen 28 maj, kl. 9.00-12.00:

 • Genomföra väsentlighetsanalys och mappa relevanta delmål till värdekedjan.
 • Prioritera och välja ut 3-5 fokusdelmål från de globala målen som harmonierar med affärsplanen.

DEL III
Tredje träffen 18 juni, kl. 9.00-12.00:

 • Ta fram handlingsplan (mål, aktiviteter, uppföljning/ansvar) som blir ett styrdokument till den övergripande affärsplanen.

Välkommen att delta fysiskt på plats på Medicon Village i Lund (Scheelevägen 1) eller digitalt via Zoom.

Denna workshopserie är kostnadsfri och genomförs i samarbete med DigIT Hub och medfinansieras av Europeiska unionen.
I samband med anmälan till detta utbildningstillfälle kommer du som företagare behöva fylla i ett formulär för de minimis-stöd. Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU reglernas takbelopp för försumbart stöd. Takbeloppet är fastställt till 300 000 euro.

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Stäng meny