Datum

06 sep 2024

Tid

3:00 pm - 4:00 pm

Vad innebär den nya hållbarhetslagen CSRD – och hur förbereder du ditt företag inför detta?

CRSD är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens påverkan på sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivets krav på hållbarhetsrapporteringen fyller flera syften; som att styra in kapital mot hållbara investeringar, att skapa fördelar för enskilda företag mfl.

BOKA HÄR

Berörs du som företag?

 • Kraven i regelverket börjar gälla för olika företagskategorier vid olika tidpunkter med start 1 januari 2024.
 • Även om mindre företag inte direkt omfattas av lagen, så kommer de att beröras då deras kunder ställer krav eftersom de behöver redovisa öppet hur de kontrollerar sina leverantörer.
 • Särskilt för ett mindre tillverkande företag blir det mycket viktigt att visa på hur man arbetar med hållbarhet och klimatavtryck. Risken är annars stor att man inte kvalificerar sig för upphandlingar och då tappar affärer. Särskilt små företag blir extra sårbara

Under detta webinar kommer vi att ge dig som företagare konkreta tips hur du framtidssäkrar ditt företag för hållbarhet och den nya marknaden som nu växer fram. Vi delar också med oss av konkreta verktyg och metoder samt vilka finansiella medel det finns att tillgå för den som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Välkommen att delta via Zoom.

Detta webinarium är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med DigIT Hub och medfinansieras av Europeiska unionen.
I samband med anmälan till detta utbildningstillfälle kommer du som företagare behöva fylla i ett formulär för de minimis-stöd. Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU reglernas takbelopp för försumbart stöd. Takbeloppet är fastställt till 300 000 euro.
When

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Stäng meny